G20

Stålsat. Trump sætter kurs mod handelskrig

shutterstock_292210745

Kort før G20 topmødet i Hamborg næste weekend, holder verdenssamfundet vejret. Vil Trump aktivere det handelseksperter kalder ”the nuclear option”: indførsel af høje toldsatser med henvisning til ”nationens sikkerhed”? I værste fald bliver resultatet en international handelskrig – og en underminering af det multilaterale regelsæt for international handel, som verdenssamfundet har brugt årtier på at udvikle.

I slutningen af april beordrede præsident Trump at der skulle udarbejdes en “Sektion 232” –undersøgelse om USAs import af stål. Det særlige ved 232- undersøgelser er, at de giver præsidenten udvidede beføjelser til at indføre handelsrestriktioner, såfremt det konkluderes at “nationens sikkerhed” er på spil.

Som begrundelse henviste Trump administrationen til at stålindustrien er en strategisk vigtig sektor for USA, som må beskyttes mod “unfair trade practices and other abuses”. Antallet af jobs i den amerikanske stålindustri er faldet med 35 % på 15 år, fra 135.000 jobs i 2000 til 87.000 jobs i 2015. I samme periode har Kina mere end fordoblet sin stålproduktion, så man nu producerer mere end hvad de øvrige 29 lande på verdens top-30 liste producerer til sammen. Amerikanerne beskylder kineserne for at eksportere sin overskudsproduktion til priser, der end ikke dækker produktionsomkostningerne.

Allerede under Obama-administrationen var der intenst fokus på problemerne i den internationale handel med stål. Daværende handelsminister, Penny Pritzker, oplyste sidste år, at USA havde 161 igangværende sager om antidumping og udligningstold på stålprodukter, størstedelen med fokus på Kina. Men Trump administrationens memo om 232-undersøgelsen hævder, at USA’s forsøg på at håndtere problemet gennem antidumping sager hidtil ”ikke har haft nogen nævneværdig effekt”.

Det Trump administrationen overvejer i disse dage, er at bruge henvisningen til “national sikkerhed” som udgangspunkt for en ny runde handelsrestriktioner. Artikel 21 i Verdenshandelsorganisationens (WTO) regelsæt slår fast, at alle regler kan suspenderes “i krigstid og i andre internationale nødstilfælde”.

Da Bush-administration i efteråret 2001 iværksætte en tilsvarende 232-undersøgelse om import af stål, var rapportens konklusion, at den militære anvendelse af stål i USA ville kunne sikres med blot en lille del af den indenlandske stålproduktion, hvorfor stålimport ikke kunne siges at være en trussel mod nationens sikkerhed.

Når den amerikanske regering rapporteres denne gang at være kommet til den modsatte konklusion, så skyldes det at Trump regeringen lægger en bredere forståelse af ”national sikkerhed” til grund. I modsætning til WTO bestemmelsen er den amerikanske definition af ”national sikkerhed” meget bred. Ifølge Sektion 232 lovgivningen omfatter hensynet til national sikkerhed ”den påvirkning international konkurrence måtte have på de økonomiske vilkår for essentielle indenlandske industrier” og ”væsentlig arbejdsløshed som følge af udenlandsk konkurrence”.

Set fra et internationalt perspektiv, er det netop den brede fortolkning af national sikkerhed, der vækker bekymring: hvis USA iværksætter toldsatser med henvisning til så bred en forståelse af national sikkerhed, vil andre følge efter – og konsekvensen kan blive en hurtigt eskalerende underminering af WTO systemet.

Trump administrationen ventes at offentliggøre 232-rapporten med udgangen af denne uge. Internt i det Hvide Hus kæmper to fløje om hvilke initiativer 232-rapporten skal give anledning til. På den ene side kæmper en gruppe handelshøge for at der indføres en toldsats på 25 % på al import af stål, mens en gruppe moderater plæderer for at importen i stedet begrænses ved hjælp at et system af kvoter.

Internationalt rapporteres især Tyskland at presse hårdt på for at afværge initiativet, og det forlyder, at flere af USA’s NATO allierede har aktiveret sikkerhedspolitiske netværk for at ytre bekymring over den drejning amerikansk handelspolitik er ved at tage.

Frygten er imidlertid, at løbet allerede er kørt. Trump har investeret så meget politisk kapital i en mere kontant handelspolitik, at det er svært at forestille sig, at han kan trække i land nu. I løbet af de seneste uger har han har flere gange varslet, at der kommer ”major action” mod stålimporten; ”the steel folks will be very happy”.

I en situation hvor en række reformer (herunder ikke mindst skattereformen) er i store problemer, kan fristelsen til at vise handlekraft på det handelspolitiske område, vise sig at være for stor til at Trump kan modstå den, på trods af advarsler fra ind- og udland.

EU’s handelskommissær, Cecilia Malmström, udtalte forleden, at hvis USA indfører handelsrestriktioner på stål med henvisning til USA’s nationale sikkerhed, så vil EU være tvunget til at reagere. USA’s import af stål fra EU er i dag fem gange højere end importen fra Kina (som kun udgør knap 5 % af importen), og derfor er det især den europæiske stålindustri, der vil blive ramt.

2017-06-27_04-26-14

Det må forventes, at EU vil indstævne den amerikanske told i WTO systemet. WTO vil i givet fald komme i et alvorligt “no-win” dilemma’: hvis man dømmer USA’s told ulovlig, vil man provokere amerikanerne og risikere at de trækker sig helt fra WTO. Hvis man godkender USA’s told, sanktionerer man at andre lande går samme vej, hvorved WTO systemet undermineres.

Uanset hvilken vej Trump administrationen vælger at gå, så vil den globale handel med stål blive et tema på næste weekends G20 topmøde, erklærede Angela Merkel forleden. Storpolitisk kan man næppe forestille sig nogen værre optakt til G20 topmødet i Hamborg end at amerikanerne – på trods af massivt forudgående pres fra de tyske værter – vælger at smide det, der er af eksperter omtales som ”handelspolitikkens atombombe”.

Omvendt vil lettelsen være monumental, hvis amerikanerne i sidste øjeblik drejer af, og sætter 232-rapporten på hylden. I stedet for at risikere en handelskrig kunne man vælge at fortsætte det tålmodige økonomiske diplomati, som på sidste års G20 topmøde førte til etableringen af et Globalt Forum om overkapacitet i stålindustrien.

Blot en uge før G20 topmødet, går de seneste insider rapporter fra Washington på, at det er Trumps plan at indføre told på stål, aluminium og en række andre varer – på trods af massivt flertal imod de tiltag i Trumps egen administration. Det amerikanske nyheds site Axios rapporterer om et kabinet møde tidligere på ugen, hvor 20 var imod, og kun tre var for. Men en af de tre var Trump, og så betyder resten mindre.

Jakob Vestergaard. En let forkortet version af artiklen blev bragt i Weekendavisen, den 30/6-2017, med titlen ”Varsel om stålkrig”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s