Sager

Jeg tilstræber at følge to policy-komplekser særlig tæt, og det meste af mit formidlingsarbejde er relateret til disse:

Reformerne af EUs økonomiske og monetære union, i lyset af bank- og statsgældskrisen i 2011-2012. Siden 2012 har Kommissionen arbejdet for at reformere EUs økonomiske og monetære union, for at gøre euro-samarbejdet mere robust. Tidligt i forløbet fulgte jeg udviklingen i europæiske bankregulering, herunder det fælles-europæiske projekt med rekapitalisering af EU landenes største banker. Projektets første rapport blev anbefalet i New York Times, af MIT Professor Simon Johnson, som omtalte arbejdet som en “searing indictment of European stress tests and the broader European approach to ensuring their banks have enough capital“. Problemerne med de europæiske banker følger jeg fortsat. Men mit fokus er bredere nu; jeg prøver at følge med i det fulde spektrum af Kommissionens reformplaner, fra bankunion og kapitalmarkedsunion, til planerne om udstedelse af fælleseuropæiske gældspapirer.

Ny amerikansk handelspolitik og dens internationale implikationer. Trump og handelshøgene; den overhængende fare for handelskrig, ikke kun med Kina, men også med en række allierede, ikke mindst EU; undermineringen af det multilaterale, regelbaserede handelsregime; implikationerne for den liberale økonomiske orden – og meget mere.