Vision

 

Visionen med Global Økonomi bloggen er at bidrage til den danske debat med forskningsbaseret formidling af nogle af de vigtiste problematikker i krydsfeltet mellem international politik og makroøkonomi. Jeg tager udgangspunkt i aktuelle begivenheder og i de emner, der debatteres af ledende internationale kommentatorer.

I sidste ende er ambitionen at inspirere til reflektion og eftertanke. “Overbevisninger er en farligere fjende for sandheden end løgne”, sagde Nietzsche. Hvis nogle af mine essays kan skubbe lidt til ellers fasttømrede overbevisninger, om hvordan verdensøkonomien er skruet sammen, og hvordan man bedst får den på ret køl igen, vil jeg være ualmindeligt tilfreds.

Som den kendte fysiker Richard Feynman sagde, så er spørgsmål, der ikke umiddelbart kan findes endegyldigt svar på, langt at foretrække for svar, der ikke kan stilles spørgsmålstegn ved.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s