About

Gloek.net er en blog med forskningsbaseret nyhedsformidling på det samfundsøkonomiske område, skrevet af lektor i global politisk økonomi, Jakob Vestergaard.

Hvor er de største brydninger i international økonomisk politik? Det er fokus for bloggen. For en nærmere beskrivelse af indholdet af mine essays, se oversigten over de policy-områder bloggen kredser om, og listen over de tematiske fokus-områder.

For på bedst mulig måde at bidrage til den offentlige debat, på de områder jeg arbejder med, samarbejder jeg med en række skrevne medier fra Weekendavisen og Politiken til Finans.dk og Jyllandsposten. Artikler og kronikker udgivet i andre skrevne medier, uploader jeg typisk her på bloggen dagen efter.

Visionen med bloggen er at bidrage til den danske debat med forskningsbaseret formidling af nogle af de vigtigste problematikker i krydsfeltet mellem international politik og makroøkonomi. Jeg tager udgangspunkt i aktuelle begivenheder og i de emner, der debatteres af ledende internationale kommentatorer.

I sidste ende er ambitionen at inspirere til reflektion og eftertanke. “Overbevisninger er en farligere fjende for sandheden end løgne”, sagde Nietzsche. Hvis nogle af mine essays kan skubbe lidt til ellers fasttømrede overbevisninger, om hvordan verdensøkonomien er skruet sammen, og hvordan man bedst får den på ret køl igen, vil jeg være ualmindeligt tilfreds. Som den kendte fysiker Richard Feynman sagde, så er spørgsmål, der ikke umiddelbart kan findes endegyldigt svar på, langt at foretrække for svar, der ikke kan stilles spørgsmålstegn ved.

Jakob Vestergaard er lektor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi (ISE) og Research Associate ved London School of Economics (LSE), Department of International Development. Han har en PhD i International Politisk Økonomi fra Copenhagen Business School og en Post Doc fra LSE.

Jakob har publiceret om en række forskellige emner indenfor temaet global økonomisk styring, her under bankregulering efter krisen, governance reformer i IMF og Verdensbanken, samt makroøkonomiske udfordringer i de store vækstøkonomier.

Blandt Jakobs bogudgivelser er  Discipline in the Global Economy? International Finance and the End of Liberalism (Routledge, 2009) og Central Banking at a Crossroads, en bog redigeret i samarbejde med Charles Goodhart, Daniela Gabor, og Ismail Erturk (Anthem Press, 2014).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s